فرم شرکت در دوره بنر متحرک(بنر‌ گیف)

نام و نام خانوادگی(Required)
قبلا دوره فتوشاپ را گذرانده‌ای؟
هدفت از شرکت در دوره چیه؟
این دوره تمرین داره، حاضری تمریناتو کامل انجام بدی؟
روزانه چند ساعت حاضر هستی برای انجام تمرین زمان صرف کنی؟