قرعه کشی میکرفن بویا

نکات مهمی که برای شرکت در قرعه کشی باید رعایت کنید

۱- حتما ۷ پست آخر کادرآموزش را لایک کرده باشید

۲- حتما برای ۷ پست آخر کادرآموزش کامنت گذاشته باشید
۳- زمان قرعه کشی در لایو حضور داشته باشید