ورود و عضویت

نکات ورود و ثبت نام:

برای ورود با رمز ثابت در قسمت اول شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
در قسمت دوم رمزی که هنگام ثبتنام انتخاب کرده‌اید رو وارد کنید و روی ورود کلیک کنید

برای ورود با رمز یکبار مصرف پیامکی در قسمت اول فقط شماره موبایل خود را وارد کنید و روی دکمه ورود با رمز یکبار مصرف کلیک کنید. رمز به شماره موبایل شما پیامک خواهد شد.